ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΗΣ

anna-paraskeuh-picsanna-paraskeuh-pics-alt
 

ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ

osia-maria-aigiptia-pposia-maria-aigiptia-alt
 

ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

panagia-euxwnpanagia-euxwn-alt
 

ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

eikonostasio-isou-xristoueikonostasio-isou-xristou-alt