Ανεβαίνοντας το τελευταίο σκαλοπάτι και ατενίζοντας τον βράχο κλείνεις τα μάτια σου και φαντάζεσαι την σταυρική πορεία, την πορεία προς τον Γολγοθά. Όταν ανοίξεις και κατευθυνθείς στο παρεκκλήσιο για να ανάψεις ένα κερί, τα χάνεις!!! Πιστεύεις ότι πραγματικά μεταφέρθηκες στον φρικτό βράχο του Γολγοθά, εκεί που ο Κύριος μας έχυσε το αίμα του για να ξεπλύνει τις αμαρτίες μας και να μας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου.

Είναι το Ιερό Παρεκκλήσιο Του Φρικτού Γολγοθά Και Του Τιμίου Σταυρού, εμπνευσμένο και οραματισμένο από την ίδια την καρδιά του εφημερίου μας πατρός Δημητρίου αλλά και το περίσσευμα αγάπης όλων των προσκυνητών που ενστερνίστηκαν το όραμα του και έγιναν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Τα πάντα μέσα σε αυτό είναι τοποθετημένα και φτιαγμένα τόσο αρμονικά που θα έλεγε κανείς ότι ακολούθησαν μόνα τους την φυσική τους πορεία.

Ο βράχος- ο Σταυρός- το Αίμα- ο Θάνατος, θα έλεγε κανείς ότι βρίσκετε και βιώνει πραγματικά τα πάθη του Κυρίου. Ξεκινώντας από το κάτω μέρος από τον Νυμφίο Χριστό που παραλαβάνει το Σταυρό του, την Παναγία του πάθους που δίνει την ευχή της στον μονογενή της να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού και Πατέρα και καταλήγοντας στην σταύρωση στον τόπο του μαρτυρίου τον λεγόμενο «κρανίου τόπο» που κατά την παράδοση βρισκόταν το κρανίο του Αδάμ που το Αίμα του Κυρίου ξέπλυνε το προπατορικό αμάρτημα και ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά του θανάτου. Α

κόμη και αυτή την σημειολογία του κρανίου δεν θα άφηνε ανεκμετάλλευτη η θεία πρόνοια, αφού ακριβώς από πίσω από τον Εσταυρωμένο, κατά θαυμαστό τρόπο, τις ημέρες των εργασιών βρέθηκε ένα κρανίο πνευματικού ανδρός που έζησε δύο περίπου αιώνες πρίν και μάλιστα σε άριστη κατάσταση κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Το αποκορύφωμα του προσκυνήματος η Αγία πλάκα και κάτωθεν αυτής η οπή... Κάποια ψυχή ονόμασε τον χώρο αυτό θεραπευτήριο. Αυτό ένιωσε και το εξομολογήθηκε ενώπιον όλων ανήμερα της εορτής. Πράγματι σε αυτό το μέρος αναστατώνονται ψυχές και συγκλονίζονται. Τα δάκρυα ενώνονται με το αίμα που ξεπλένει τις συνειδήσεις από νεκρά έργα για να δουλεύει Θεώ ζώντα.GT4
GT5

Απολυτίκιο


Γολγοθά και Τιμίου Σταυρού

Ήχος πλ. α’.

Εἰς Ναὸν Ἰσιδώρων Ἁγίων σπεύσωμεν,τὸν Γολγοθᾶν προσκυνῆσαι ἔνδον σπηλαίου σμικροῦ καὶ δοξάσωμεν Χριστὸν τὸν ὑπεράγαθον, Ἐσταυρωμένον δι’ ἡμᾶς, ἐκβοῶντες ταπεινῶς· Ἐπάκουσον οἰκετῶν σου,θερμῶν δεήσεων, Σῶτερ, καὶ πέμψον πᾶσι θεῖον ἔλεος.

Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Ήχος α’.

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Ἐξαποστειλάριον

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Ἦχος β'

Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης, Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας, Σταυρός, Βασιλέων τὸ κραταίωμα, Σταυρός, Πιστῶν τὸ στήριγμα Σταυρός, Ἀγγέλων ἡ δόξα, καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ