Εκδηλώσεις

Views Navigation

Εκδήλωση Views Navigation

Today

Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Ιερός Ναός Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού Λυκαβηττός, Αθήνα, Αττική, Greece

+ Εορτάζει το Ιερό Εικονοστάσιο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Ιερός Ναός Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού Λυκαβηττός, Αθήνα, Αττική, Greece

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ – ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ

Ιερός Ναός Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού Λυκαβηττός, Αθήνα, Αττική, Greece

«Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος; Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι. Ω Τριάς Θεέ μου, Πατήρ […]

του Μεγάλου Κανόνος

Ιερός Ναός Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού Λυκαβηττός, Αθήνα, Αττική, Greece

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Νεομάρτυρος Ιωάννου του εν ΚΩ

Ιερός Ναός Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού Λυκαβηττός, Αθήνα, Αττική, Greece

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία Ι Ε Ρ Α Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ Τ Η Σ Π Α Ν Α Γ Ι Α […]

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Ιερός Ναός Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού Λυκαβηττός, Αθήνα, Αττική, Greece

* Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με […]

ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

Ιερός Ναός Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού Λυκαβηττός, Αθήνα, Αττική, Greece

Όρθρος & ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι Ε Ρ Α Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ Τ Η Σ Ο Σ Ι Α Σ […]