Εκδηλώσεις για 23/09/2021

Views Navigation

Εκδήλωση Views Navigation

Σήμερα

Ακολουθία του Νυμφίου Χριστού

Ακολουθία του Νυμφίου Χριστού (Το Τροπάριο της Κασσιανής) «Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον, τότε ο μαθητής συνεφώνει τοις παρανόμοις η μεν έχαιρε κενούσα το πολύτιμον, […]