Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΔΕΡΕΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΕΓΩ
08/03/2013
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2013
18/05/2013