Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΕΓΩ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
08/03/2013
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΔΕΡΕΑ
28/03/2013